Kaivin
Image default
Recreation / Food

Lachgas patronen onder jongeren

Lachgas patronen

Lachgas patronen zijn een bekend fenomeen aan het worden. Als je bij een gemiddelde middelbare school op bezoek zou gaan en je zou aan alle leerlingen vragen of ze bekend zijn met het fenomeen lachgas dan zouden de meesten van hen daarop positief antwoorden. Lachgas is al enige jaren een waanzinnig populaire recreatieve boost op een tot op heden relatief onschuldige en onschadelijke wijze. Maar hoeveel van de jongeren gebruikt de patronen nou op structureel niveau? Hoe kunnen zij bovendien lachgas kopen. En als ze dan al gebruiken aan wat voor aantallen moeten we dan een beetje denken. Om antwoord te geven op deze vragen hebben we een aantal jongeren ondervraagd om een beeld te krijgen van het lachgas gebruik onder jongeren in Nederland en dan met name hebben we ons gericht op de grote steden in de randstad. Leeftijden hebben gevarieerd van 16 tot en met 34.

Lachgas gebruikersgroepen

 

Over het algemeen merkten we dat de meest actieve lachgas gebruikers 18 jaar of ouder zijn maar de meesten zijn jonger dan 30. Op de vraag waarom men lachgas gebruikt hebben we ook uiteenlopende antwoorden mogen verwerken. Allereerst is er de meest voor de hand liggende verklaring voor het gebruik; wie houdt er nou niet van lachen? En voor zover bekend in de maatschappij als in de wetenschap zijn de schadelijke effecten nihil of nauwelijks te constateren bij een gebruik dat niet als disproportioneel aan te merken valt. Waar deze grens ligt verschilde in grote mate per individu of groepering maar meer dan tien stuks op een dag was zeer ongebruikelijk.

Segment lachgas gebruikers

Een saillant detail in het gehele onderzoek was de eigenschap dat jongeren met Marokkaanse voorouders over het algemeen gemiddeld genomen een hoger aantal lachgas patronen gebruikten dan het gemiddelde van de ondervraagden. Een heel evidente verklaring kon hiervoor niet direct gegeven worden maar een hypothese is dat jongeren die opgegroeid zijn in de leer dat alcohol eigenlijk niet toegestaan is er alternatieve routes worden gezocht en gevonden om toch een euforische staat te bereiken via een zeker middelengebruik.

Lachgas als alcoholvervanger

En buiten alcohol om zijn er een beperkt aantal mogelijkheden om in een vergelijkbare sedatie te verkeren waarvan lachgas de meest bekende is tegenwoordig maar vooral de meest onschuldige. Een belangrijk onderdeel van de populariteit van lachgas patronen is ook de grote beschikbaarheid van het product. Deze producten kunnen namelijk overal vrijelijk worden gekocht en hinderen daardoor de aanschaf van de producten niet. Dat is iets wat we niet bij veel andere middelen zien ook worden gebruikt als een recreatief genotsmiddel.

https://lachgas-voordeel.nl/